הגידול בכמות מזון גרוטאות, ומשקאות סוכר שדווקא הביא על מגיפת השמנה, ואם אנשים לא לגלות אופציה בקרוב, לאחר ששיעור התמותה רק הולך לשמור העלאה, פעם אחר פעם. רובנו מכירים בדיוק כיצד לרזות. אתה רק לצרוך הרבה פחות, כמו גם פעילות גופנית ועוד. ובכן המציאות היא שזה לא כמאוד קל כמו שזה נראה. אז מה בדיוק […]

Read More →

הגידול בכמות מזון לא בריא, וגם משקאות סוכר ביאת מגיפת משקל יתר, ואם אנשים לא לאתר תרופה מהר, אז המחיר נפגע רק הולך לשמור שיפור, פעם אחר פעם. כולנו מבינים דרכים לרזות. אתה פשוט צורך הרבה פחות, וגם אימון הרבה יותר. ובכן האמת היא שזה לא כמו קל מאוד כפי שהוא מופיע. אז מה הטעם […]

Read More →

הגידול בכמות מזון מהיר, משקאות סוכר הוביל מגיפת השמנה, ואם אנשים לא לאתר אופציה בקרוב, לאחר שהמחיר נפגע רק הולך לשמור שיפור, פעם אחר פעם. כולנו מכירים את הדרכים הטובות ביותר כדי לרזות. אתה פשוט צורך הרבה פחות, כמו גם פעילות גופנית ועוד. ובכן העובדה היא שזה לא כמאוד קל כמו שזה נראה. אז מה […]

Read More →

הגידול בסך של מזון לא בריא, וגם משקאות סוכר הוביל מגיפת משקל יתר, ואם אנשים לא לגלות תרופה מהר, אז המחיר נפגע רק הולך לשמור לחיזוק, מדי שנה. רובנו מכירים איך אתה יכול לרזות. אתה רק לאכול הרבה פחות, וגם לממש הרבה יותר. ובכן העובדה היא שזה לא פשוט כמו שזה נראה. אז מה בדיוק […]

Read More →

הגידול בכמות מזון לא בריא, וגם משקאות סוכר ביאה למעשה בתוך מגיפת השמנה, ואם אנשים לא לגלות פתרון במהירות, לאחר שהמחיר נפגע פשוט הולך לשמור הגדלה, פעם אחר פעם. כולנו יודעים בדיוק כיצד לרזות. אתה רק לאכול הרבה פחות, וגם לממש הרבה יותר. ובכן העובדה היא שזה לא כמאוד קל כמו שזה נראה. אז מה […]

Read More →